Serviciul de traduceri legalizate București oferă, cel mai adesea, documentele de care aveți nevoie în relația cu diferite instituții ale statului. Fie că este vorba de acte precum certificatul de naștere sau de căsătorie, de acte care dovedesc studiile absolvite sau de acte oficiale din alte țări care trebuie recunoscute pe teritoriul nostru, legalizarea documentelor se face în fața unui notar public după ce documentul trece prin serviciul de traduceri legalizate București. Practic, legalizarea documentelor este următorul pas după autentificare, atunci când natura documentelor o cere, și ea presupune o certificare notarială că semnătura traducătorului este a unui traducător autorizat recunoscut de Ministerul Justiției, că este autentică și că traducerile au fost efectuate după acte originale existente, care trebuie prezentate atunci când doriți traduceri legalizate România.

Pentru că legalizarea documentelor presupune un cost suplimentar, întotdeauna verificați cu atenție cerințele pe care demersul dumneavoastră le presupune.

PESTE 7 ANI EXPERIENȚĂ

280+ TRADUCĂTORI AUTORIZAȚI

PROMPȚI ȘI ÎN WEEKEND

LIVRARE ORIUNDE ÎN LUME

Vrei o ofertă personalizată pentru nevoile tale?
Traduceri si legalizari acte Bucuresti – traduceri legalizate Bucuresti, Romania

Traduceri legalizate România se folosesc și la acte precum: traduceri ale contractelor încheiate la notar, documente constitutive ale societăților, hotărâri judecătorești de înființare, procuri, declarații, documente de transport sau facturi, acorduri de confidențialitate, certificate ISO, DGPR, certificate de rezidență fiscală, acte pentru licitații, bilanțuri contabile, acte de studii preuniversitare, acte de studii superioare, adeverințe prin care se atestă vechimea în muncă vizate în prealabil de Casa Națională de Pensii și alte Drepturi de Asigurări Sociale, adeverințe prin care se atestă domiciliul și cetățenia persoanei sau statutul juridic față de statul roman eliberate de Inspectoratul Național pentru Evidența Persoanelor, certificate de deces etc.

OFERTE PERSONALIZATE AFERENTE VOLUMULUI

TRADUCERI AUTORIZATE
ÎN 37 DE LIMBI

SEDIU ULTRA-CENTRAL BUCUREȘTI

PROGRAM LUNI - DUMINICĂ
24/7

Vrei o ofertă personalizată pentru nevoile tale?

Supralegalizarea este o procedură de recunoaștere reciprocă a actelor pentru statele care nu sunt parte a Convenției de la Haga sau cu care România nu are tratate bilaterale încheiate pe acest domeniu. Pentru documentele care au nevoie de o supralegalizare, biroul nostru de traduceri și legalizări acte București oferă și acest serviciu prin autoritățile competente. În funcție de tipul de document, autoritățile competente se ocupă de această procedură de recunoaștere reciprocă a actelor (Ministerul Afacerilor Externe, Ministerul Justiției, Instituția Prefectului etc.). Suntem la dispoziția voastră cu traduceri și legalizări acte București.

Un partener devenit prieten – Alina Pogan

Vrei o ofertă personalizată pentru nevoile tale?
WhatsApp